KDM CADDE ekibinin ulusal ve uluslararası gayrimenkul ve perakende sektörü ile ilgili uzun yıllara dayanan tecrübeleri, tüm cadde müşterilerine; bölgesel ekonomik değerlendirmeler, çeşitli tiplerde gayrimenkullere yönelik arz - talep analizleri, geleceğe yönelik gayrimenkul trendleri ve pazar araştırmalarını içeren kapsamlı hizmetler sunabilmesini sağlamaktadır.

  • Cadde ve lokasyon değerlendirmesi
  • Kiracı gereksinimlerini saptama
  • Konsept ve fizibilite çalışması
  • Kapsamlı ve detaylı ticaret analizleri ile lokasyon bazlı stratejiler geliştirme
  • Uluslararası ve ulusal zincir markalar ile iletişim kurma
  • Şartnameler ve sözleşmelerin hazırlanması
  • Taşeron ve/veya teknik ekip süreç yönetimi
  • İş /Tesis/ Personel güvenlik eğitimleri