KİRALAMA DANIŞMANLIĞI

Alışveriş Merkezi lokasyonuna uygun –shopmix planlamasının yapılması ,Alışveriş Merkezi’nin tip yapısına uygun ulusal ve uluslararası potansiyel kiracıların belirlenmesi;

• Sektörel kira analizlerinin oluşturulması
• Kiracı adayları ile ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi
• Kiracı adayları ve yatırımcı arasında köprü oluşturulması
• Kira sözleşmelerinin oluşturulması ,gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi
• İşletme yönetmeliği ve dekorasyon el kitabının oluşturulması
• Faal olan Alışveriş merkezi’nin değerlendirilmesi ,değerlendirme ışığında yeniden kiralama planının oluşturulması
• Ön sözleşme yerine geçen niyet mektubu kira sözleşmesi ve eklerinin hazırlanması
• Yeniden kiralama

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

• Yönetim standartlarının belirlenmesi
• Alışveriş merkezi ‘nin yönetilmesi için işletme planı ve bütçesinin hazırlanması
• Alışveriş merkezi organizasyon şemasının ve görev tanımların oluşturulması
• Alışveriş Merkezi’nin tüm hizmetlerinin ölçülebilir formata dökülmesi, raporlama ve denetim mekanizmalarının kurulması
• Yönetim ve yatırımcı ilişkilerinin koordine edilmesi, yatırımcıya sunulacak faaliyet, durum ve bütçe bilgilendirme raporların hazırlanması
• Yıllık hedeflerin; ulaşılmak istenen bütçe, ziyaretçi sayısı vb. gibi hedeflerin belirlenmesi, dönemlik (güz-kış –bahar-yaz ) verimlilik raporlarının hazırlanması
• Personel ilişkilerinin güçlendirilmesi, katılımcılık ve takım çalışma ruhu oluşturulması ve personel motivasyon artış strajilerinin belirlenmesi
• Kiracı ve müşteri ilişkileri yönetimi prosedürlerinin hazırlanması
• Pazarlama planı, pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması

CADDE KİRALAMA DANIŞMANLIĞI

KDM CADDE’nin uzmanlık alanı iki temel gayrimenkul hizmetini kapsamaktadır;
• Proje Geliştirme,
• Kiralama Hizmetleri,

KDM CADDE ekibinin ulusal ve uluslararası gayrimenkul ve perakende sektörü ile ilgili uzun yıllara dayanan tecrübeleri, tüm cadde müşterilerine; bölgesel ekonomik değerlendirmeler, çeşitli tiplerde gayrimenkullere yönelik arz - talep analizleri, geleceğe yönelik gayrimenkul trendleri ve pazar araştırmalarını içeren kapsamlı hizmetler sunabilmesini sağlamaktadır.

Proje Geliştirme Hizmetleri
KDM CADDE kapsamlı iş geliştirme danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:
• Cadde mağazacılığında ana kiracıların gereksinimleri, kira yapıları ve varlık yönetimi ile ilgili yapıcı yaklaşımlarda bulunma,
• Olumlu katkısı olacak şekilde, konsept tasarımı için hazırlanmış profesyonel çalışmalar üzerine yapıcı eleştirilerde bulunma,
• Geçmiş kapsamlı tecrübelere dayanan pazar analizleri ve fizibilite çalışmaları sayesinde yeni gayrimenkul ve perakende trendleri yaratımı, KDM CADDE, pazar potansiyeli analizleri ve gayrimenkul yönelimleri konusunda derinlemesine analizler yapabilecek yetkinliktedir. Aynı zamanda kapsamlı ve detaylı mevcut ve olası ticaret analizleri ile lokasyon bazlı stratejiler geliştirmektedir.

Kiralama & Yeniden Kiralama Hizmetleri
Bir alışveriş caddesinin başarısı için önemli faktörlerden biri de doğru marka karmasıdır. Ulusal ve uluslar arası perakende ve gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşan tecrübesiyle KDM Ekibi, herhangi bir lokasyon ve mülk ile ilgili en uygun marka karmasını hedeflemeyi ilke edinmiştir.
KDM CADDE’nin kiralama hizmetleri; uluslararası zincir markalar ile iletişim kurma, söz konusu uluslararası zincir markalar ile ulusal, bölgesel ve yerel zincirleri bir araya getiren marka karmaları yaratımı, ilgili doküman ve kiracı el kitaplarını da içeren kiralama kayıt, şart ve kontratlarının hazırlanmasını kapsamaktadır.
Ekibinin pazardaki uzun yıllara dayanan tecrübeleri, KDM CADDE’nin yeni perakende konseptleri yaratarak söz konusu mülke öncü ve benzersiz perspektifler katmaktadır.

• 35 ayrı AVM projesinin kiralanması ve getirdiği tecrübe ,
• Tüm Türkiye’deki ana caddeler üstünde her Markaya ve sektöre uygun , birbirinden farklı özelliklere sahip pek çok mağaza portföyü,
• Perakendenin kurallarını bilmemiz ve kârlı cadde mağazası yatırımı yapılması için doğru bilgilendirme yapılması,
• Eldeki portföyün ezbere servis edilmesi değil, Kiralayan Markanın ihtiyacına göre sunulması,
• Mağaza kiralanmasında , temsil ettiği Markanın doğru yatırım yapması için sarf edilen çaba,
• Kiralama koşullarının gerek kiralayan Marka ve gerekse de mal sahibi Yatırımcı arasında , her iki tarafada kazandıran çözümler üretebilmek,
• Bizler klasik Emlak Ofislerinden ayıran en önemli özellik , Perakende Markalar ve Gayrimenkul Yatırımcısının ortak faydaları doğrultunda çalışmamızdır…

YATIRIM VE PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Alışveriş merkezi rekabet gücünün arttırılmasına yönelik; hızla değişen perakende ve müşteri tercihleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası yeniliklerin takibi ve yeni trendlere göre projenin yönlendirilmesi Bölgesel fizibilite çalışmalarının hazırlanması;

• Kapsama alanı, müşteri yapısı ve alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durum vb. gibi faktörlerin değerlendirilmesinin yapılması
• Konum, ulaşım algılanabilirlik araştırmasının yapılması
• Ölçek, hedef kitle ve konsept değerlendirmesinin yapılması
• Rekabet analizinin hazırlanması
• Mağaza ve marka karmasının planlanması
• Yatırım geri dönüş öngörüsünün hazırlanması.

MİMARİ KONSEPT TASARIM VE PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

• Fizibilite ve ön konsept raporları doğrultusunda yatırımcı ile birlikte seçilen konseptin detaylandırılması,
• Mimari proje ve şartnamelerin hazırlanmasında konsepte uygunluğun takip edilmesi
• Mimari proje ticari alanlarının, perakende ve tüketici beklentilerine göre düzenlenmesi konusunda projenin yönlendirilmesi
• Mimari tasarım ve malzeme seçimlerinin, operasyon ve konsepte uygunluğu açısından kontrolünün yapılması
• Performans kriterlerinin belirlenmesinde genel görüş bildirmek (ısı düzeyleri, hava değişimleri, ses düzeyleri, nem oranları, debiler, kontrol sistemleri, otomasyon vs)

OFİS VE REZİDANS YÖNETİMİ

• Yönetim planının oluşturulması
• İşletme bütçesinin oluşturulması,
• Organizasyon yapısının ve görev tanımlarının belirlenmesi
• Taşeron ve/veya teknik ekip süreç yönetimi.
• İş /Tesis/ Personel güvenlik eğitimleri.
• Rakabet Analizi
• Pazar Araştırmasının yapılması
• Swot analizinin yapılması

ALIŞVERİŞ MERKEZİ HUKUKİ DANIŞMANLIĞI

• Sözleşme süreç danışmanlığı
• İşletme operasyon danışmanlığı
• Finansal süreç danışmanlığıı

FİNANSMAN İDARESİ VE RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI

• Sözleşme süreç yönetimi,
• Muhasebe Sisteminin ve Standartlarının belirlenmesi,
• Muhasebe ve/veya Finansal eğitimlerin verilmesi.
• Gelir ve Gider Bütçelerinin hazırlanması,
• Gelir ve Gider süreç yönetimi,
• Faturalandırma ve/veya tahsilat süreç yönetimi.
• Finansal analizlerinin takibi ve düzenli olarak raporlanması,
• Alışveriş Merkezi Hukuki Danışmanlı
• Sözleşme süreç danışmanlığı
• İşletme operasyon danışmanlığı
• Finansal süreç danışmanlığı

REKABET ANALİZİ

• Pazar Araştırmasının yapılması
• Swot analizinin yapılması

Web Tasarım Zemedya